Nguyên phụ liệu ngành may mặc

thông tin liên hệ
Ms Liên
Giám Đốc - 0914 186 406

-

Băng nhám dính

NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH MAY MẶC

Mex dựng, keo dựng
Mex dựng, keo dựng
Mex dựng, keo dựng
Mex dựng, keo dựng
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Đầu khóa kéo
Đầu khóa kéo
Đầu khóa kéo
Đầu khóa kéo
Khuy - nút - cúc
Khuy - nút - cúc
Khuy - nút - cúc
Khuy - nút - cúc
Dây đai dệt
Dây đai dệt
Dây đai dệt
Dây đai dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Đệm vai
Đệm vai
Vải lót
Vải lót
Vải lót
Vải lót